Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

Rungsted-Hørsholm Floorball Klub indkalder hermed til generalforsamling tirsdag den 30. maj 2017, kl. 20.00

Generalforsamlingen afholdes i klublokalet.

Ifølge vedtægterne skal der indkaldes til generalforsamling umiddelbart efter afslutning af Danmarksturneringen (april/maj) og senest 14 dage før.

Eventuelle indlæg skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før; kan sendes til swg@brf.dk

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens/formandens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleant(er).

9. Valg af 1 revisor og én revisorsuppleant.

10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg

11. Eventuel

 

På valg er

1. Formand: Stephan Grey (ønsker genvalg)

2. Næstformand: Michael Transel (ønsker genvalg)

3. Kasserer: Mikael Kepp (ønsker genvalg)

4. Bestyrelsesmedlem Josefine Quaade (ønsker genvalg)

5. Bestyrelsesmedlem Peter Gormsen (ønsker genvalg)

6. Bestyrelsesmedlem Christian Sonne (ønsker genvalg)

7. Bestyrelsesmedlem Claus Gormsen (ønsker genvalg)

7. Revisor Andreas Ritterfeldt

Kategorier:Nyheder