Nyheder

Bevilling af nye bander til Hørsholmhallen

Hørsholm kommune har imødekommet Rungsted Hørsholms Floorball Klubs ansøgning om indkøb af bander til Hørsholmhallen. Derudover har kommunen imødekommet et ønske om at indkøbe ekstra bander, således at det vil være muligt at opsætte 2 mindre baner til f.eks. mini-turneringer.

Redaktionen har fanget formand for Rungsted-Hørsholm Floorball Klub til en kommentar på denne store nyhed:”Vi har i bestyrelsen arbejdet med ansøgningen siden det blev besluttet at de fremtidige klubfaciliteterne skulle forblive i Hørsholmhallen, så det var en dejlig nyhed vi modtog til morgen efter det officielt var blevet godkendt på Kultur- og fritidsudvalgets møde onsdag aften”, udtaler Stephan Grey.

Rungsted Hørsholm Floorball Klub har en strategi om at satse på ungdomen. Indkøb af nye bander til Hørsholmhallen skaber nogle helt nye muligheder for klubben .

  • Klubben får nu en større fleksibilitet i forhold til afvikling af træning, kampe og turneringer.
  • Klubben kan fremover bedre kombinere sporten med socialeaktiviteter når det bliver muligt at spille floorball i Hørsholmhallen, hvor klubbens nye klublokale er placeret fysisk.

Med indkøbet af bander til Hørsholmhallen vil vi bedre kunne udnytte klubbens nye klublokale , som forventes at stå færdig primo december.

“Vi vil forsat have Rungstedhallen som base, men vil arbejde på at flere aktiviteter bliver flyttet til Hørsholmhallen, herunder kampe og turneringer. Det er forventningen, at vi i indeværende sæson vil fortsætte med at spille langt de fleste kampe i Rungstedhallen, mens nogle enkelte fredagskampe vil blive flyttet. Det er dog aftalt at ungdomsturneringen Nykredit Ungdoms Cup holder flytterdag til de nye omgivelser i den renoverede Hørsholmhallen” udtaler turneringsansvarlig Peter Gormsen

Klubben vil i de kommende uger gå i dialog med kommunen med henblik på at sætte gang i processen for indkøb hurtigst muligt. Kommunen har bevilliget et beløb til bander ud fra et tilbud på Rocco bander fra Copenhagen Floorball Center. Det kan dog ikke siges endeligt, om det bliver disse bander, men det er forventningen, at de nye bander bliver i plastmateriale, som er meget lettere og hvor risikoen for skader er langt mindre end på de nuværende metalbander.

Det her er ikke bare en stor nyhed, men også en meget vigtig skridt i den rejse vi er på” udtaler Michael Transel der har været tovholder i forhandlingerne med kommunen

Kategorier:Nyheder