Nyheder

Unikt samarbejde med Hørsholmskole omkring indkøb af floorballudstyr

I samarbejde med Copenhagen floorballcenter og Salming har Rungsted Hørsholm floorball klub lavet pilotprojekt med Hørsholm skole, hvor parterne i fællesskab dækker  omkostningerne til  indkøb af stave og bolde til undervisningen.

I forbindelse med pilotprojektet har Hørsholmskole modtaget 50 stave + bolde til undervisningen til en samlet værdi på 15.000 kr. Hørsholmskole dækker selv 1/3 af omkostningerne, mens Rungsted Hørsholm Floorball klub i samarbejde med Copenhagen floorball center dækker resten.

Rungsted Hørsholm floorball klub har haft et undervisningsforløb på skolen, hvor konsulenter fra Rungsted Hørsholm floorball klub har undervist eleverne i floorball. Det har været så stor en succes med floorball i idrætstimerne, at idrætslærerne med det nye udstyr fremover kan fortsætte med undervisningen, efter forløbet ophører.

“Jeg har med stor interesse deltaget i undervisningen i floorball og kan se sporten, med de rigtige øvelser, er utrolig velegnet til træning af især børns motorik i indskolingen. Derudover er floorball en sport, som børnene synes er sjov og spændende ” udtaler Morten Jeppesen der er idrætslærer på Hørsholm skole.

Rungsted Hørsholm floorball klub har som mål at øge kendskabet til sporten og vil med dette initiativ give idrætslærerne de bedste muligheder for at anvende sporten i undervisningen.

“Vi er godt klar over det er helt unikt, at vi som forening støtter skolerne økonomisk med indkøb af udstyr. Udover vi gerne vil øge kendskabet til sporten, så vil vi gerne vise vi med fælles samarbejde kan lave initiativer på tværs af skoler og foreninger til gavn for børn og unge i kommunen” udtaler Stephan Grey.

Vi valgte i første omgang Hørsholm skole fordi vi med stor succes har haft et undervisningsforløb på skolen, men vil bestemt ikke udelukke at vi kan lave tilsvarende aftaler med nogle af de øvrige skoler i kommunen” slutter Stephan Grey

På billedet ses Morten Jeppesen fra Hørsholm skole

IMG_4290

Kategorier:Nyheder