Nyheder

Månedsrapporten – snuden i sporet!

Sæsonen er kommet godt igang i Rungsted- Hørsholm Floorball klub. De fleste hold har været i ilden  i danmarksturneringen, og årets første ungdomsstævne “Nykredit ungdoms Cup” er blevet afholdt med stor succes.

Formanden vil her give en kort status på klubben.

Jeg vil indledningsvis beklage, at jeg ikke har været bedre til kommunikere omkring de mange aktiviteter i klubben i forbindelse med sæsonstarten, men det skal ikke være nogen hemmelighed at vi har haft rigtig travlt, hvilket betyder at fokus har været på at holde “snuden i sporet” og få hevet nogle af de mange bolde ned som vi havde i luften.

I de første 3 måneder af sæsonen har 35 nye spillere meldt sig ind i klubben, mens der er stoppet 9 spillere.  Størstedelen af de nye spillere er ungdoms- og motionsspillere, mens afgangen primært er microspillere, hvor der helt naturligt er en større omsætningshastighed på holdet fordi spillerne ikke er så gamle. Spillerne fra vores motionsforløb for damer indgår ikke i opgørelsen ligesom deltagerne fra familiefloorball heller ikke gør det.

Damemotion har dog været så stor en succes, at vi arbejder på en løsning således det er muligt at fortsætte efter de 8 uger. Vi forventer efter efterårsferien at kunne præsentere et set- up der også involvere det nuværende damehold.

Konkret betyder ovenstående, at klubben allerede nu har krydset 150 medlemmer. Med udsigten til oprettelsen af et permanent motionshold for damer og der traditionelt starter flere spillere efter efterårsferien, så vil antallet nok stige yderligere.

Vi er selvfølgelig rigtig glade for de mange nye medlemmer, men det kræver også vi har tid og ressourcer til dem for at kunne tilbyde et attraktivt produkt. Hver eneste centimeter af Rungstedhallen er udnyttet om mandagen og for nogle hold er vi reelt over kapacitetsgrænsen. Vi vil derfor arbejde på, at vi til næste år får yderligere træningstid og det arbejde starter allerede nu.

Der har også været en smule malurt i bæret i sæsonopstarten – selvom der har været en positiv nettotilgang på herre 1 og herre 2 , så har det i år været vanskeligt at stille hold i flere kampe. Desværre har der været flere skader og mange afbud, men med 5 nye spillere og flere på vej tilbage ser fremtiden mere lys ud.

I forhold til ressourcer har vi arbejdet på at tilknytte flere trænere til de mindste ungdomshold og har netop lavet aftaler med 2 nye trænere, som vil blive præsenteret i næste uge. De skal samme med de nuværende trænere  hjælpe til, således at spillerne får en god oplevelse, hvor der er tid til den enkelte, hvilket er vigtigt med mange nye spillere.

Økonomisk går det planmæssigt – der er godt nok udsigt til at det kommunale tilskud falder, men det bliver opvejet af stigningen i kontingentbetalingen. I den forbindelse skal der også lyde en stor ros til medlemmerne – aldrig før har så mange betalt kontingent til tiden, hvilket ikke kun økonomisk er positivt, men også i forhold til anvendelsen af ressourcer. En stor del af forklaringen er anvendelsen af holdsports funktion til opkrævning af kontingent, hvilket gør det nemmere for jer som medlemmer at betale og samtidig er nemmere at administrere.

Det var en fornøjelse ultimo september, at kun sætte et flueben ved ikke mindre end 28 opgaver/aktiviteter på bestyrelsens to/do liste.

Få lavet en aftale med Hørsholm kommune omkring klublokale, var en af de større opgaver som nu er lukket. Det skal ikke skal være nogen hemmelighed at vi har brugt mange ressourcer på at få lavet en aftale med kommunen, så det er positivt at der nu er en afklaring.

Vi er i bestyrelsen tilfreds med den aftale vi har fået lavet med kommunen, eftersom den på langsigt giver nogle bedre muligheder for udvikle klubben. Udover lokalerne er bedre end dem vi tidligere fik stillet til rådighed, så er lokalerne mere velegnet til aktiviteter. Vi forventer inden jul, at kunne præsentere nogle forslag til aktiviteter. I dette arbejde vil vi tage de ældste ungdomsspillere med på råd og det står klart at “gameraftner” nok bliver en del af pakken. En erfaren ungdomskonsulent har derudover indvilget i at hjælpe os med at komme igang, således vi sikre på der er styr på det.

Mange har spurgt om hvor meget glæde vi har af et et klublokale i Hørsholmhallen når vi træner og spiller kampe i Rungstedhallen. Erfaringen for vores nuværende lokale er at anvendelsen er begrænset når man ikke træner og spiller kampe samme sted, men tanken er også at vi fremadrettet skal have flere aktiviteter i Hørsholmhallen, hvilket giver nogle helt andre perspektiver.

Vi forventer, at vi allerede i indeværende sæson får flytte nogle kampe fra Rungstedhallen til Hørsholmhallen. I første omgang vil vi forsøge, at flytte vores ungdomsstævner ned i Hørsholmhallen og nogle af fredagskampene, hvilket vi allerede er i forhandling med de øvrige foreninger omkring. Med de store forsinkelser på renoveringen af Hørsholmhallen, så er det dog sandsynligt at det først kommer på tale efter jul.

En anden af de store opgaver har været afviklingen af familiefloorball, hvor der har været mere end 100 deltagere. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været rigtig positive, men resultatet af indsatsen vil vi først kunne aflæse de kommende måneder når vi ser hvor mange der reelt vælger at starte til sporten. Vi har et mål på 20 pct. men erfaringsmæssigt er det nok højt sat. Dette betyder ikke at det ikke har været en succes, eftersom et af succeskriterierne er at øge kendskabsgraden til sporten. Derudover var der i år mange deltagere på 4-5 år, hvor mange syntes det var rigtig sjovt, men hvor de ikke er helt klar til at starte til sport endnu.

Konkret er 4 spillere startet på ungdomsholdene, mens 5 forældre er startet på motionsholdene, så helt skidt er det ikke..

Den sidste af de større opgaver er søsætningen af konsulentafdelingen. Med indgåelsen af aftalen med Hørsholmskole er vi kommet igang, men vi er stadig langt fra vores oprindelige mål om at skabe en deltidsstilling. En kombination af vi ikke har fået lagt tilstrækkelig med ressourcer i projektet og skolerne i Hørsholm kommune ikke er så langt i deres planlægning i relation til indgåelse af samarbejdsaftaler med foreningerne, så har målet været for optimistisk  på den korte bane.

Jeg vil dog stadig fastholde målet om at skabe en deltidsstilling og forventningen er også at vi kan nå det indenfor en overskuelig fremtid.

En af de væsentlige fokuspunkter i de kommende tid er pigerne – vi skal have pigeholdet op og stå og give det 100 pct. fokus. Josefine og de øvrige trænere gør en kæmpe indsats på træningsbanen, men vi skal tiltrække yderligere 10-15 spillere for at skabe et nødvendigt fundament. Vi vil derfor i den kommende tid sætte nogle aktiviteter i søen med det formål at få flere piger ind i sporten.

Ressourcestyring vil også fortsat stå højt på listen – vi skal indenfor de næste 1-2 måneder  have flere ressource ind i “maskinrummet”, herunder skal vi konkret have ungdomsudvalget op og køre.

Udover ovenstående er der et hav af mindre, men væsentlige opgaver, som skal løses, hvilket betyder vi fortsat skal holde “snuden i sporet”

Med det vil jeg ønsker jer alle en god efterårsferie

Stephan Grey

 

 

 

 

Det er utrolig positivt, at se så mange spillere til træning

Kategorier:Nyheder