Nyheder

Inspirende indlæg på trænermødet

Rungsted Hørsholm floorball klub havde torsdag størstedelen af klubbens trænere samlet til et fælles opstartsmøde.

Udover en drøftelse af strategi, mål og gensidige forventninger havde bestyrelsen inviteret en ekstern indlægsholder til opstartsmødet.

Bestyrelsen har en ambition om, at der indenfor en 2 årig periode skal være en klar rød tråd i ungdomsafdelingen – herunder hvordan klubben vil udvikle talenter. I sidste sæson blev første skridt taget med vedtagelsen af en ungdomspolitik indeholdende en klar vision for ungdomsarbejdet i klubben, aldersopdelte udviklingsmål og træningsplaner. I denne sæson vil der arbejdet fortsætte med at konkretisere udviklingsmål og træningsplaner sammen med trænerne. Derudover vil klubben i et pilotprojekt på de ældste ungdomshold arbejde med individuelle spillerevalueringer med det klare formål at øge motivationen for den enkelte og gøre resultaterne synlige.

Knud Lundqvist har arbejdet struktureret med talentudvikling indenfor fodbolden i mere end 30 år, herunder spillerevalueringer. Udover foredraget var utroligt interessant med mange konkrete eksempler, så gennemgik Knud det værktøj de i Niverød Kokkedal fodboldklub anvender i relation til individuelle spillerevaluering, hvilket ligeledes er det som anvendes i en tilrettet form i forbindelse med pilotprojektet.

Udover trænermødet havde til formål, at afklare gensidige forventninger, så gav foredraget mange af tilhørende ny inspiration til hvordan træningerne kan gribes an, hvilket var rigtig positivt..

IMG_2809 IMG_2807

Kategorier:Nyheder