Nyheder

Rungsted Hørsholm floorball klub starter konsulentafdeling

Konsulentafdelingen er en ny selvstændig afdeling under Rungsted Hørsholm floorball klub

Konsulentafdelingen i Rungsted Hørsholm floorball klub har til formål at udbrede kendskabet til sporten ved at stille uddannede og motiverede instruktører til rådighed og flytte sporten ud til brugerne.

Rungsted Hørsholm floorball klub stiller udstyr til rådighed for konsulentafdelingen til brug for undervisningen, mens indtægter går til instruktørerne og udvikling af undervisningsmateriale, således afdelingen balancerer økonomisk.

Udover et samarbejde med kommunerne og skolerne tilbyder konsulentafdelingen, at afholde fødselsdagsfester for børn samt firmaarrangementer etc.

“Vi vil med etableringen af en konsulentafdeling tage næste skridt i retningen af at få sporten ud til brugerne. Det er forventningen, at undervisningen på skolerne i højere grad end tidligere skal varetages af eksterne samarbejdspartnere og vi som forening vil byde ind på disse opgaver. Derudover ser vi ligeledes et marked for fødselsdage og private arrangementer etc., hvor vi kan lave et produkt som er yderst interessant for mange, der ønsker en dag med fokus på sport og motion” fortæller Stephan Grey

Det er vigtigt, at understrege at formålet ikke er at tjene penge men at udbrede sporten og gøre det mere attraktivt at blive træner i klubben.

“Vi vil indenfor de næste 1-2 år have en række ungdomstrænere fra 16-20 år, der har gennemført vores talentforløb. Det vil være naturligt, at de kan varetage nogle af disse opgaver, og tjene lidt lommepenge ved siden af studierne i stedet for et arbejde i det lokale suppermarked eller MacDonalds. Derudover er det visionen, at der i vores område indenfor 1-2 år kan skabes et grundlag for en deltid eller fuldtidstilling til en instruktør, der kan varetage skolesamarbejdet ” fortæller Stephan Grey

Vil du læse mere eller se en film om konsulentafdelingen så klik her

Konsult billede

Kategorier:Nyheder