Nyheder

Opdatering af vision & strategi

Bestyrelsen i Rungsted Hørsholm Floorball klub har haft den årlige revidering af klubbens vision, mål og strategi.

Der er i den forbindelse lavet en sammenskrivning af klubbens mission og vision for at gøre den nemmere at kommunikere.

Klubbens vision er fremover:

Være den førende floorball klub i Danmark, hvor børn, unge og voksne med glæde mødes til motion og social samvær

Der er ikke lavet nogle ændring i forhold til klubbens værdier, som forsat er respekt, glæde, fælleskab og økonomisk ansvarlighed. Bestyrelsen vil fortsat arbejde med at sikre værdierne forbliver en del af klubbens kultur og alle medlemmer kender til disse ved at inddrage værdierne i kommunikationen og ved at trænerne i det daglige anvender disse i forbindelse med fairplay events etc.

Klubben har ambitiøse vækstmål , hvor antallet af medlemmer skal fordobles inden 2018. Rekruttering af medlemmer fylder forsat en væsentlig del af strategien, men i forhold til tidligere vil fastholdelse af medlemmer være en mere aktiv del af strategien. Det er for bestyrelsen vigtigt, at alle i klubben arbejder ud fra det mantra, at vi altid kan gøre det lidt bedre, for at gøre det mere attraktivt, at være en spiller i klubben.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at en af de største udfordringer i forhold til at nå de ambitiøse vækst mål er at få nok “hænder” til at løfte de mange opgaver i kulissen. Tilknytning af ressourcer og effektivisering af processer vil derfor være en del af strategien.

Med flere nye bestyrelsesmedlemmer er klubbens arbejdsplan blevet opdateret. Claus Gormsen vil fremover overtage ansvaret for dommergerningen fra Michael Transel, mens Peter Gormsen vil tage en større del af opgaverne omkring turneringsplanlægning. De øvrige ansvarsområder er uændret og fremgår af hjemmesiden.

Med en revidering af strategien og opdatering af arbejdsplanen er bestyrelsen ved at være klar til den nye sæson – hvor ansvaret er fordelt og der er et fælles billede af køreplanen.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål så lad os høre nærmere.

Kategorier:Nyheder