Nyheder

Månedsrapporten – Glem resultaterne hold fokus på indsatserne

Med alle trænere og træningstider på plads til den kommende sæson, holdes nu sommerferie frem til august, hvor der gøres klar til endnu en spændende sæson. Træningen starter i uge 35 for alle hold, og vil i næste sæson fortsætte frem til maj, således sæsonen er indpasset efter skolerne og de mange aktiviteter i foråret med landsstævne etc.

Inden vi går på sommerferie vil formand Stephan Grey give en kort status på klubben.

Mens jeg her en tidlig morgenstund sidder på terrassen og lytter til fuglene, og resten af familie stadig sover, sidder jeg kort og reflektere over hvad der kunne være interessant, at fortælle til klubbens medlemmer i min sidste opdatering inden sommerferien.

Jeg sidder og kigger på bestyrelsens to/do liste der indeholder mere end 30 prioriterede indsatser. Alle indsatserne har en deadline og en ansvarlig og heldigvis er de fleste indsatser markeret med grønt, hvilket betyder de er på plads eller at deadline ikke er overskredet – så det giver en hvis selvtilfredsstillelse. På listen er både driftsopgaver, som dommerpåsætning, turneringsplanlægning, trænerpåsætning, til mere udviklingsorienterede aktiviteter som kulturdag, sommercamp, ungdomsudvalg og frivilligstartegi.

Det har været vigtigt for os, at vi allerede den 1. juni havde aftaler på plads med trænerne, og vi har i bestyrelsen arbejdet hårdt for at nå det inden denne dato. Selvom de fleste trænere først er blevet præsenteret op til denne dato, så startede arbejdet allerede tilbage i februar måned, hvor vi havde de første drøftelser i bestyrelsen omkring den kommende sæson. Vi arbejder typisk med en prioriteret løsning og 2 alternativer, således hvis en aftale med en træner falder på gulvet, så skal vi ikke starte forfra i processen.

Man skulle måske tro, at vi med trænerne og træningstider på plads for den kommende sæson, at vi så kan gå på sommerferie, men ikke helt. Udover vi skal holde den stor sommer camp i uge 27 for 40 børn, så er der masser af opgaver.

Vi arbejder bl.a. med en del større projekter. Det der typisk kendetegner disse er, at hvis de lykkes vil de få stor betydning for klubben, men at de også er forbundet med større usikkerhed, fordi vi ofte er afhængig af andre køber ind på ideerne.

Et af de større projekter vi arbejder med er flytte skolesamarbejdet til næste step, efter vores pilotprojekt i efteråret 2014. Vi har brugt mange timer på drøftelser med de ansvarlige hos kommunerne, udvikle materiale til skolerne og udforme et koncept der vil være attraktivt for skolerne at købe ind på. Senest har vi  lavet en film, der præsenterer konceptet for skolelederne.

Selvom vi ikke har landet en aftale med kommunerne (Hørsholm og Fredensborg) endnu, så har vi stadig en vision om i fremtiden at skabe en fuldtidsstilling for en konsulent i vores område enten alene eller sammen med nogle af vores naboklubber, hvis eneste aktivitet er at få sporten ud til brugerne. Man skal nok være meget optimistisk for at tro på, at det allerede bliver i næste sæson vi når dette mål, så det er vi selvefølgelig 🙂

Uanset om vi lander en aftale med skolerne eller ej arbejder vi på et koncept, hvor vi kan bruge ideerne fra skolesamarbejdet og få sporten ud til børn, unge og voksne. Vi forventer at kunne præsentere det i starten af august.

Nyt klublokale har stået på to/do listen siden jeg startede som formand i klubben, men har været noget vi har arbejdet med mere seriøst de sidste 12 mdr. Det er nemlig afgørende for vores muligheder for at udvikle foreningen, at vi har et klublokale til rådighed tæt på der vi dyrker vores sport.

I forbindelse med renoveringen af Hørsholm hallen har vi haft mange og lange drøftelser med Hørsholm kommune om hvilke behov vi har og hvordan vi ser en løsning. Vi arbejdet med alle mulige tænkelige løsninger fra pavillon til lokaler på selve skolen. Vi har senest arbejdet med at få lavet en skitse over hvordan der kan laves en tilbygning til Rungstedhallen, og forventer vi inden for et par uger har et overslag over en pris på tilbygning, således vi har et udgangspunkt at snakke med kommunen ud fra.

Om det bliver en tilbygning eller anden løsning er for tidligt at sige, men der skal findes en løsning. Vi forventer, at vi i løbet af efteråret kommer nærmere en løsning uden jeg dog tør sætte dato på og hvad løsningen i sidste ende bliver.

En af de indsatser der med sikkerhed bliver gennemført er implementeringen af spillerevaluering. Vi vil give vores spillere de bedste forudsætninger for at udvikle sig både på og udenfor banen, med udgangspunkt i deres egne ambitioner og har arbejdet med tilpasningen af et kendt koncept fra fodbold til floorball. På trænermødet til august vil vi præsentere konceptet og har inviteret en person, der har arbejdet med det i mange år, til at komme og holde et indlæg om hvordan det gøres i praksis. Det er forventningen vi allerede for den kommende sæson vil prøve det af på et eller to hold i samarbejde med trænerne.

Det er blot et udpluk af de indsatser vi arbejder med.

Der var en klog mand der en gang sagde “Glem resultaterne, men fokuser på indsatser – hvis du laver de rigtige indsatser så skal resultaterne nok komme”

Vi håber og tro på at mange af de indsatser vi laver hver dag i udviklingen af vores forening også i næste sæson vil give resultat, men det er bare aldrig til at vide hvilke…

Med det vil jeg godt ønske jer alle en rigtig god sommerferie

Kategorier:Nyheder