Nyheder

Arbejdet med tilknytning af trænere er i fuld gang

Bestyrelsen arbejder på, at tilknytte kompetente trænere til alle klubbens hold og forventer inden sommerferien at kunne præsentere størstedelen af trænerne til den kommende sæson. Udover at trænerne for de enkelte hold skal have den nødvendige faglige ”værktøjskasse”, så er det for bestyrelsen vigtigt at trænerne er kulturbærere i forhold til klubbens værdier.

Det er ungdomsansvarlig Stephan Grey, der har ansvaret for ungdomstrænerne i klubben, mens det er senioransvarlig Andreas Ritterfeldt, der har ansvaret for seniortrænerne. I praksis vil der være en del drøftelser på tværs fordi der skal være et større samarbejde mellem de ældste ungdoms- og seniortrænere i den kommende sæson.

”Vi har haft drøftelser med størstedelen af de nuværende trænere. Det er vigtigt med kontinuitet, så det er positivt at langt størstedelen af de nuværende trænere er positive i forhold til at fortsætte med at være træner i klubben. Der vil i den kommende sæson også komme en række nye trænere, hvor den første er på plads men bare ikke offentliggjort” udtaler Stephan Grey

Klubben startede sidste år et talentprojekt for kommende ledere. I sidste sæson gennemførte Anders Brodersen og Emil Larsen forløbet. I denne sæson forventer vi, at tilknytte 2-3 nye spillere til projektet, hvor klubben betaler for en træner- og dommeruddannelse.

”Vi vil arbejde på, at disse ledertalenter bliver tilknyttet de enkelte ungdomshold, som trænere og hjælpetrænere og forventer at planen for den kommende sæson er på plads inden sommerferien” udtaler Stephan Grey

Trænerne vil løbende blive præsenteret på hjemmesiden

Kategorier:Nyheder