Nyheder

Pressemeddelelse – Medlemsfremgang og historisk godt regnskab

Rungsted Hørsholm floorball klub havde mandag  generalforsamling, hvor bestyrelsen stolt kunne fortælle om fremgang på flere områder. Udover antallet af medlemmer forsat stiger og klubbens hold har leveret gode resultater, så har arbejdet de sidste 2 år med at forbedre klubbens økonomi båret frugt.

Rungsted Hørsholm floorball klub har i regnskabet for 2014/2015 forbedret bundlinjen betydeligt og kommer ud med et overskud på 40.934 kr. Resultatet afviger positivt fra budgettet, hvilket i høj grad tilskrives at Rungsted Hørsholm floorball klub i indeværende regnskabsår har haft en ekstraordinær stor indtægt på 27.400 kr.

Det solide overskud betyder egenkapitalen ved regnskabsaflæggelsen for 2014/2015 er 57.398 kr.

Bestyrelsen mener årets resultat er tilfredsstillende, men at indtægterne fortsat skal øges for at sikrer der er penge til de nødvendige investeringer i trænere, dommere og udstyr.

Selve regnskabet kan ses i deltaljer ved at klikke her

Antallet af medlemmer er steget med 20 pct. hvilket ligeledes er flot taget i betragtning af den generelle medlemsflugt fra idrætsforeningerne. Antallet af aktive medlemmer opgjort 1. januar 2015 er 125 stk. heraf er de 82 stk. under 25 år. Det er bestyrelsens forventning, at antallet af medlemmer også i næste sæson vil stige.

På generalfosamlingen blev alle de omstillede kandidater valgt. Udover at kontinuiteten fastholdes, så er bestyrelsen på dommerområdet blevet styrket med Claus Gormsen og på dame/pige området styrket med Christina Walther. I forbindelse med generalforsamlingen træder Maria Gaston ud af bestyrelsen. Maria har ydet et stort arbejde for klubben igennem flere år, men har ønsket at give stafetten videre.

Udover Morten Ketelsen blev genvalgt som klubbens revisor, blev kontingetsatser for næste næson vedtaget

Referatet fra generalforsamlingen kan ses ved at klikke her

Den nye bestyrelsen vil inden sommerferien revidere klubbens strategi og konstituerer sig selv i forhold til arbejdsopgaver etc.

 

 

 

 

Kategorier:Nyheder