Nyheder

Månedsrapporten – en velfortjent sommerferie lakker mod enden

Formand Stephan Grey, har været ved tasterne og kommer med sæsonens første månedsrapport:

En velfortjent ferie lakker mod enden

De sidste måneder inden sommerferien var hektiske – udover forhandling af træningstider med de øvrige foreninger i kommunen og indgåelse af aftaler med trænere – så blev der arbejdet hårdt med flere projekter.

De mange anstrengelser bar frugt – udover en aftale med 3 af de største skoler omkring undervisning af 400 elever i floorball, så fik vi i juni måned forhandlet ekstra haltid til klubben for den kommende sæson, således vi i højere grad kan disponere over hallen om søndagen. Vi fik tilknyttet kompetente trænere til samtlige hold, så alle spillere i god tid ved, hvornår de i næste sæson skal spille floorball og hvem der skal være deres træner etc., samtidig med, at der også blev lanceret et talentprojekt for ledere.

Jeg er, som formand, utrolig stolt af, at vi faktisk formåede at gribe alle de bolde, som vi have i luften – med succes og inden sommerferien. På den måde kunne vi officielt gå på en velfortjent sommerferie den 1. juli – en sommerferie, der nu lakker mod enden.

10487416_642852625822253_1861092948955005205_n
Der har været talt rigtig meget om skolereformen og som en sagde det: ” Er det ikke bare undervisning af nogle skolebørn”. Som udgangspunktet er det fuldstændigt korrekt, at skolereformen i bund og grund kun er undervisning af nogle skolebørn, men vejen derhen kan være lang og hvis vi skal indfri vores mål om, at nogle af eleverne starter til floorball, så kræver det planlægning og hårdt arbejde. Jeg vil derfor i denne omgang fortælle lidt om, hvordan vi har arbejdet med skolereformen, således at læseren måske får en lidt større forståelse for, hvorfor det fylder så meget for os.

Skolereformen er for så vidt ikke anderledes end andre projekter, hvor der er et overordnet mål, som opsplittes i nogle delmål. De forskellige mål bliver herefter konverteret til nogle konkrete opgaver. Alle opgaverne sættes ind på en tidslinjen med relevante deadlines og ansvarlige. Det er derfor principielt ikke anderledes end at bygge et hus, hvor opgavestyringen er afgørende igennem hele byggeriet. Det er vigtigt, at der startes med er fundament og ikke skorstenen og ligeledes at tømmeren har ansvaret for tømmerarbejdet og muren for murerarbejdet og ikke omvendt. Alt sammen er noget, som vi tager for givet og derfor er det for os en selvfølge, at vi tænker på samme måde, når vi gennemfører projekter i klubben, således opgaver ikke bliver glemt eller falder ned mellem 2 stole.

 

Konkret er der i forbindelse med skolereformen defineret 34 opgaver, udover selve undervisningen, eksempelvis udarbejdelse af informationsmateriale, samarbejdsaftaler, undervisningsmateriale, undervisningsplan, pressemeddelelse, afholdelse af informationsmøde, forhandling af ansættelsesvilkår, ansøgning om tilskud, indkøb af udstyr etc. Selve projektet har derudover været opdelt i række delmål, herunder indgåelse af rammeaftale med Hørsholm kommune, undervisningsaftale med skolerne, og gennemførsel af undervisningen. Selvom sidstnævnte for mange opfattes som værende det væsentligste, så er det ikke sikkert, at vi var kommet så langt, hvis ikke vi havde løst de foregående 34 opgaver tilfredsstillende og kunne sætte flueben ved de forskellige delmål i processen.

Ovenstående betyder, at mere end 90 pct. af projektet faktisk er gennemført, inden vi overhovedet er startet på selve undervisningen. Det ændrer dog ikke på, at vi skal efterlade et godt indtryk på skolerne for at det bliver en succes – men med en struktureret tilgang er det vores overbevisning, at vi optimerer vores muligheder for succes og forhåbentlig skal vi i september byde en masse nye spillere velkommne i verdens bedste floorball klub 🙂

foto-14 kopi 7
Er vi klar til den nye sæson?

Jeg er personligt virkelig spændt på, om vi kan fortsætte den succes, som vi startede sidste år. Jeg håber, at alle de gode indsatser, som vi har sat i søen i de sidste 12 måneder sikrer klubben fortsat fremgang i den kommende sæson.

Helt konkret er det basale i driften af klubben som træningstider og trænerne på plads for de forskellige hold og alle hjemmekampe og miniturneringer er ligeledes fastlagt. Derudover arbejdes der intenst på uddannelse af flere dommere, så vi uden problemer kan dømme de kampe, der bliver pålagt klubben. Konkret afholder vi sammen med DAFU i august et dommerkursus lokalt, hvor vi forventer at uddanne 4-5 nye dommere i klubben.

Plakater og flyers er ligeledes trykt og klar til omdeling i forbindelse med skolestart. Derudover afholder klubben åbent hus den 24 august fra kl. 11 og deltager i kulturdagene i Hørsholm i den samme weekend. De første tilmeldinger til familiefloorball, der starter ultimo august, er allerede modtaget og det er før,  vi faktisk har omdelt flyers til kommunens institutioner.

Selvom vi er langt, er der fortsat områder, hvor vi kan forbedre. Vi arbejder på at skabe en rød tråd i ungdomsarbejdet og vi forventer indenfor kort tid at kunne præsentere en ungdomspolitik, efter vi henover sommeren har hentet inspiration fra andre klubber. I den forbindelse vil jeg godt benytte lejligheden til at rose Helsingør floorball klub for at tænke  kreativt  – blev da lidt misundelig, da jeg læste de havde lavet en aftale med et forsikringsselskab, hvor der, som en del af aftalen, laves en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker ungdomsspillerne. Jeg synes sådanne aktiviteter er fremragende og kan da ikke afvise, at vi på et eller andet tidspunkt vil forsøge at kopiere ideen. Jeg har sagt det før – jeg deler gerne alt vi laver til gavn for floorball sporten og ”låner” også gerne gode ideer fra andre klubber 🙂

For at komme tilbage til spørgsmålet – jeg mener, at vi er klar til sæsonen – udover jeg selv som ”kransekagefigur” i klubben er topmotiveret, så kan jeg mærke, at de andre i maskinrummet trænere, ledere etc, der får det hele til at lykkes, er ved at være klar til den nye sæson. Det er næsten som en flok gamle cirkusheste – når de først kan lugten savsmulen fra managen, så er de svære at holde tilbage.  Derudover er vi henover sommeren blevet kontaktet af flere nye spillere end normalt, hvilket samlet set får mig til at konkludere, at vi ikke bare er klar til den nye sæson – det ser også rigtig lovende ud.

Hermed bydes alle velkommen til en ny spændende sæson i Rungsted Hørsholm floorball klub

Stephan Grey

Kategorier:Nyheder